Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı

ÇOCUK YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/4’üncü maddesinin hizmet erbabına ödenen çocuk  zamlarının  gelir  vergisinden  istisna  olduğu  ancak,  bu  zamların devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulacağı düzenlemesine göre 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren açıklanan yeni maaş katsayılarına göre vergiden istisna çocuk yardımı tutarı aşağıdaki gibi olmuştur

ÇOCUK YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI için tıklayınız

TÜRMOB