Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı Resmî Gazete

––  Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)––  Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 2)––  Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: