Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/2, K: 2021/4)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/2, K: 2021/4)

18 Kasım 2021 Tarihli ve 31663 Sayılı Resmî Gazete 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/2, K: 2021/4)