DBS; Hesaplama aracı kullanıma açıldı

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU

Brüt, net ve tahsil edilen tutardan hareketle serbest makbuzunda bulunması gereken bilgileri gösteren "Hesaplama Aracı" defterbeyan.gov.tr adresi ve portalda "Sistem Yönetimi" başlığı üzerinden kullanıma açılmıştır.

https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular