DBS; Mükelleflerin sicil kayıtlarındaki yapılan değişikler hakkında duyuru

DEFTER BEYAN SİSTEMİ; Mükelleflerin sicil kayıtlarındaki yapılan değişikler hakkında duyuru

Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükelleflerin sicil kayıtlarındaki yapılan değişikler (dönem, gelir unsuru, faaliyet kodu, vergi kodu, vb.) belirli periyotlar halinde otomatik olarak Defter-Beyan Sistemine aktarılmaktadır. Bununla birlikte dileyen mükelleflerimiz bahse konu periyotları beklemeden Defter-Beyan Sistemine aktarılması gereken sicil bilgilerini manuel olarak da güncelleyebilirler. Sicil kayıtlarındaki dönem değişikliklerinin “Mükellef Bilgileri” başlığı altında yer alan “Sicil Bilgileri” sayfasında bulunan “Güncelle” butonu kullanılmak suretiyle Defter-Beyan Sistemine doğrudan yansıtılabilmektedir.Söz konusu açıklamalara ilişkin  "Sicil Bilgilerine Yönelik Bilgilendirme  Kılavuzuna" defterbeyan.gov.tr adresinde “Kılavuz” bölümünden ulaşabilirsiniz.  

29.06.2022

Defter-Beyan Sistemi Genel Kullanım Kılavuzu güncellenmiştir.Söz konusu kılavuza defterbeyan.gov.tr adresinde “Kılavuz” bölümünden ulaşabilirsiniz.  

28.06.2022

GİB

https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular