Defter beyan sistemi “Envanter takip listesi” kullanıma açıldı

Defter Beyan Sistemi “Envanter Takip Listesi” Sistem Üzerinden Kullanıma Açılmıştır

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSU

“Envanter Defteri” tutmayan mükelleflerin, emtialarına ilişkin envanterlerini dönem başı, geçici vergi dönemleri ile dönem sonu itibariyle takip etmeleri amacıyla geliştirilen “Envanter Takip Listesi” Sistem üzerinden kullanıma açılmıştır.

06.02.2019

Kaynak : https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular