Defter Beyan Sistemi, GİB Duyurusu

DEFTER BEYAN SİSTEMİ İLE İLGİLİ GİB DUYURUSU

Defter-Beyan Sistemine 2019 yılı için ilk kez giriş yapıldığında mükelleflerin sicil kayıtlarında yer alan bilgileri ile başvurularında ya da Sistemdeki mevcut bilgiler kontrol edilmekte ve eğer bir eksiklik ya da hata var ise bu konuda bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu kapsamda, sicil kayıtlarındaki gelir unsuru bilgisi (ticari kazanç, serbest meslek kazancı, basit usul ticari kazanç gibi) mevcut faaliyeti ile uyumlu olmayan (örneğin serbest meslek faaliyetinde bulunmasına rağmen sicil kayıtlarındaki gelir unsuru ticari kazanç olan), gelir unsurunun işe başlama tarihi eksik veya hatalı olan ya da sicil kayıtlarında gelir unsuru bilgisi olmayan mükelleflerle Sisteme giriş yaptıklarında uyarı mesajları paylaşılmaktadır.

Söz konusu uyarı mesajları ile karşılaşan mükelleflerin vergi dairesi sicil servisinden bahse konu eksiklikleri ya da hataları düzettirmeleri gerekmektedir.

Bu işlem İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden “İşlemlerim” menüsü altında yer alan “Dilekçe Bildirim İşlem Başlat/Diğer” seçeneği ile “Genel Amaçlı Dilekçe” aracılığıyla yapılabileceği gibi vergi dairesine gidilerek de yapılabilir.

Değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar giriş yapılarak Sistem kullanılabilir.

GELİR İDARESİ