Defter beyan sistemi: Perakende satış fişi kayıtlarının aktarılması

Basit usule tabi mükelleflerin belge türü "Perakende Satış Fişi" olan kayıtların sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

https://defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular 

26.11.2018