Deprem Bölgesinde Yevmiye Defteri Kapanış Onayının Son Günü; 30.09.2023 Tarihidir

Deprem Bölgesi İllerinde 2022 Yılına Ait Yevmiye Defteri Kapanış Onayı Son Tarihi: 30.09.2023 Tarihidir

Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, 2022 defterlerinin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar yapılabilecektir. Dolayısıyla son tarih 30.09.2023 tarihidir.

DİĞER İLLERDE İSE 2022 YILI YEVMİYE DEFTERİ’NİN KAPANIŞ ONAYI’NIN (TASDİKİ’NİN) SON GÜNÜ: 03 TEMMUZ 2023 TARİHİDİR