Devlet Muhasebesi Standardı 26 (DMS 26) Nakit Üreten Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Devlet Muhasebesi Standardı 26 (DMS 26) Nakit Üreten Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Devlet Muhasebesi Standardı 26 (DMS 26) Nakit Üreten Varlıklarda Değer Düşüklüğü

12 Ekim 2017 Tarihli ve 30208 Sayılı Resmî Gazete

Devlet Muhasebesi Standardı 26 (DMS 26) Nakit Üreten Varlıklarda Değer Düşüklüğü