Dikkat, Ayrılış bildirgesinde düzeltme uygulaması değişti (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Dikkat, Ayrılış bildirgesinde düzeltme uygulaması değişti (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Ayrılış  bildirgesinde düzeltme uygulaması değişti (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Temmuz 2015 ten itibaren 4/a sigortalısı işten ayrılış bildirgesinde düzeltme işlemleri aşağıda  belirtilen çerçevede olacak;

1-e-sigorta yoluyla her zaman güncelleme yapılması mümkün işlemler

 Meslek adı ve kodu, ÇSGB iş kolu ve sigortalının adresi her zaman e-sigorta yoluyla işverenler tarafından güncellenebilmektedir.

2-e-sigorta yoluyla 10 gün içinde silme veya güncelleme yapılacak işlemler

Meslek adı ve kodu, ÇSGB iş kolu ve sigortalının adresi dışında diğer güncelleme ve iptal işlemleri, işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi içinde(10 gün) e-sigorta vasıtasıyla yapılacaktır.

3-İşten ayrılış bildirgesinin verilme süresi geçtikten sonra düzeltme ve güncelleme SGK’ ya başvuruda bulunma suretiyle gerçekleştirilecektir. Sigortalının işveren olmaksızın işten ayrılma nedenine yönelik düzeltme talebi işleme alınmayacaktır.

4-Sigortalının ayrılış nedeni ve tarihi SGK tarafından düzeltilmesi halinde, işsizlik ödeneği almak için İŞKUR’a müracaat edecek sigortalıya SGK tarafından düzeltilen işten ayrılış bildirgesi verilecektir.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU