Dikkat, Defter tasdikinde 29.12.2017 son gündür

Dikkat, Defter tasdikinde 29.12.2017 son gündür

2018 YILINDA KULLANILACAK DEFTERLER 29.12.2017

TARİHİNE KADAR NOTERLERE ONAYLATILMASI GEREKİR

Bilindiği üzere 2018 yılında kullanılacak ticari defterlerin noterlerden onaylatılması

31.12.2017 tarihine kadar yapılaması gerekir. Ancak, bu yıl 31 Aralık Tatile denk gelmektedir.

VUK 18. maddesine göre süre hesaplaması esasında tatile denk gelen son gün için son gün

ilk iş günüdür.

Ancak; geçmiş yıllarda bu konuda meslek mensuplarımız noterlerde sorunlar

yaşamıştır Üyelerimize önerimiz müşterilerinin 2018 yılında kullanacağı ticari defterlerini

29.12.2017 gününe kadar noterlere tasdik ettirmeleridir.

Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Yücel Akdemir

Başkan

https://www.ismmmo.org.tr/Content/26122017_duyuru1.pdf