Dikkat!, Mesaj Yazma İşsiz Bırakabilir! (Ahmet Metin Aysoy)

Dikkat!, Mesaj Yazma İşsiz Bırakabilir! (Ahmet Metin Aysoy)

Mesaj yazma işsiz bırakabilir! (Ahmet Metin Aysoy, SGK Eski Başmüfettişi)

Telefonla mesaj yazma normal. Ama ölçü kaçarsa, iş düzeni olumsuz etkilenebilir.

Telefonla sürekli mesaj yazan işçi, davranışı ile işyerinin normal işleyişini etkiliyorsa, yazılı savunması alınır ve yazılı olarak uyarılır. Buna rağmen aynı olumsuz davranışında ısrar ediyorsa, işçiyi işten çıkarmak için geçerli neden oluşur. İşçinin işine bu durumda, 1475 sayılı İş Yasasının 18-21’inci maddelerine uygun olarak son vermek mümkündür. Yani işçi geçerli bir sebeple işten çıkarılmıştır. İş yasasının 18-21’inci maddeleri iş güvencesi ile ilgili olup, işçi bu maddelere uygun olarak işten çıkarılmıştır. Bu işçinin en az 6 aylık çalışması varsa ve 30 veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerinde çalışıyorsa, işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. Davalı işveren haklı sebebe dayanarak işçinin işine son verdiğini ileri sürebilecektir. İşçinin çalıştığı işyerinde 30’dan daha az işçi çalışıyorsa, işe iade davası açamayacak, ancak işverenin kötü niyetle iş sözleşmesini feshettiğini ileri sürerek, kötü niyet tazminatı ödenmesine ilişkin dava açabilecektir. Davalı işveren bu durumda, geçerli sebeple işçinin işine son verildiğini ileri sürebilecektir.

Telefonla mesaj yazarak işin akışını olumsuz etkileyen işçinin iş sözleşmesi feshedildiğinde, ihbar öneli kullandırılmamış ise, yani iş arama için kendine iş saatleri içinde izin verilmemiş ise, ihbar tazminatı ödenmelidir. Bu işçinin en az bir yıl çalışması varsa kıdem tazminatı da verilmelidir. Çünkü, ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı ödenmeksizin işçinin işine son verilebileceği sebepler, 4857 sayılı İş Yasasının 25/ll. bendinde sayılmış olup, telefonla mesajlaşmak bu madde kapsamına girmemektedir.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU