Düşük ücret üzerinden sigorta primi yatırılması (Ahmet Metin Aysoy)

Düşük ücret üzerinden sigorta primi yatırılması (Ahmet Metin Aysoy)

Düşük ücret üzerinden sigorta primi yatırılması (Ahmet Metin Aysoy) -18.04.2015

İş hayatında sık rastlanan bir durum olan; işçinin sigorta primlerinin hiç veya tam yatırılmamış olması ya da düşük ücretten yatırılması, yazımızın konusunu teşkil etmektedir.

İşçinin sigorta primlerinin hiç veya tam yatırılmamış olması ya da düşük ücretten yatırılması sosyal güvenlik hakkına ilişkin bir sorun olsa da, Yargıtay’ın istikrar kazanmış uygulamasına göre işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı verir.(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 25.06.2010 tarih ve E.2008/31907, K.2010/20542 sayılı Karar.)

A-Derhal fesih hakkını kullanma süresi

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.(4857 sayılı İş Kanunu madde 26)

B-İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanmasının sonuçları

a-Kıdem tazminatı

İşçinin çalıştığı iş yerinde geçen hizmeti bir yıl veya daha fazla ise kıdem tazminatına hak kazanır.

b-Yıllık izin ücreti

İşçinin hak edipte kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti kendisine ödenmesi gerekmektedir.

c-İhbar tazminatı

İşçi iş sözleşmesini kendisi feshettiği için ihbar tazminatı alması söz konusu değildir.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi18.04.2015Diğer Makaleleri-3600 Veya 4500 Günle Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! -Yasal Süresi Dışında Verilen Aylık Prim Belgesinin Emekliliğe Etkisi-SGK İşe giriş bildirgesini verdiğimiz işçi işe başlamadı, Ne yapmalıyız?-Asgari İşçiliğin Uygulanmaması İtirazını SGK Nasıl İnceler?-Adi Şirket, SGK İşyeri Bildirgesi Sorular-Cevaplar-Asgari İşçilik İncelemesinin SMMM ve YMM’lerce Yaygın Yapılması Nasıl Sağlanır?-Muhasebeciler İçin, Ücret Tediye Bordrosu SGK Denetimi Dosyası-Mali Müşavirler İçin SGK İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgelerinde Özellikli Konular Dosyası -SGK idari Para Cezalarına İtiraz Ederken Dikkat Edilecek Husus -Büro görevlisi temizlik işinde görevlendirilirse ne olur? -İşveren-İşçi İhtilaflarının Yargıtay Kararlarına Göre Çözümü Dosyası