"E-ARŞİV FATURA" DÜZENLEME REHBERİ


İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ ..................................................................................................................................................... 3
1.1.AMAÇ ve KAPSAM......................................................................................................................... 3
2.e-BELGE PORTALINA GİRİŞ ................................................................................................................... 3
2.1.e-BELGE PORTALININ KULLANIMI ................................................................................................. 3
2.1.1.PORTALA GİRİŞ ........................................................................................................................... 3
2.1.2.e-ARŞİV FATURA DÜZENLEME EKRANINA GİRİŞ (ADIM-1)......................................................... 4
2.1.3. KULLANICI BİLGİLERİ DÜZENLEME............................................................................................. 4
2.1.4.e-ARŞİV FATURA DÜZENLEME (ADIM-2).................................................................................... 5
2.1.5.e-ARŞİV FATURA İMZALAMA (ADIM-3)...................................................................................... 8
3-İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ ....................................................................... 10
3.1. İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ................................................................ 10
3.2. GERÇEK KİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ..................................................................................................... 11
3.3. TÜZEL KİŞİ KAYIT İŞLEMLERİ ....................................................................................................... 14