E-arşiv fatura e-smmm iptal, ihtar, itiraz bildirim kılavuzu yayınlandı


İçindekiler
1 Giriş
2 Genel Olarak e-Belge İptal/İtiraz Bildirim İşlemleri 
3 e-Belge (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu) İptal Talebi
3.1 Kendisine Düzenlenen e-Belgeler İçin İptal Talebi Oluşturma:
3.2 Kendisi Tarafından Düzenlenmiş e-Belgeler İçin Gelen İptal Talebini Onaylama / Reddetme
3.3 Düzenleyen Tarafından İptal Talebi Oluşturma