E- Arşiv fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar

e- arşiv fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar  ; 


Şu an e fatura kullanıcısı olan mükellefler, 2018 ve 2019 Brüt satış hasılatları 5.000.000 TL. ve üzeri olanlar, EBDK lisansı  olanlar, ÖTV ye konu ( 3 nolu liste) malları imal/inşa ve ithal edenler, İnternet üzerinden alım satım ve kiralama hizmeti sunanlar, Sebze meyve komisyoncuları, internet üzerinden alıcıyı satıcıyı buluşturan ve aracılık eden firmalar (internet reklamcıları , sahibinden com vb…), 1.1.2020 den itibaren 5.000 TL ve üzeri vergi mükelleflerine ticari amaçla mal ve hizmet satanlar, vergi mükellefi olmayanlara 1.1.2020 den itibaren 30.000 TL ve üzeri mal ve hizmet satanlar, 01.01.2020 den İTİBAREN E ARŞİV FATURA KULLANMAK ZORUNDALAR. 

e irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olanlar  hk.; 

    EBDK lisansı  olanlar, ÖTV ye konu ( 3 nolu liste) malları imal, inşa ve ithal edenler, maden işletme ruhsatı olup üretim faaliyetinde bulunanlar, şeker imalatı yapanlar ( 2. Maddenin e bendindekiler ), e fatura uygulamasına kayıtlı olup demir çelik  ( GTİP 72-73 pozizyon numarasına uygun ) ve demir çelik eşyaların imal-ihraç ve ithalatını yapanlar, Tarım bakanlığının Gübre Takip Sistemine kayıtlı bulunanlar, hali hazırda e fatura kullanıcısı olup, 2018 de bürüt satış hasılatı 25.000.000 TL olanlar,  01.07.2020 tarihinde e irsaliye sistemine dahil olmak zorundadırlar. Ayrıca Sebze meyve komisyoncuları da 01.06.2020 tarihinde e irsaliye sitemine geçmek zorundalar. 

E SMM uygulamasına geçmek zorunda olanlar  ; hali hazırdaki faal olan Serbest meslek erbapları da  1.6.2020 de e serbet Meslek makbuzu uygulamasına dahil olmak zorundadırlar, 

E Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçmek zorunda olanlar  ; 

e fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden aynı zaman da müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar da 01.07.2020 de e müstahsil makbuzuna geçmek zorundadırlar. 

Aynı zaman da Sebze Meyve komisyoncular ve tüccarları da 01.01.2020 de e müstahsil makbuzu kullanmak zorundadırlar.

E bilet uygulamasına geçmek zorunda olanlar  ; 

Kara ve Deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapanlar da 01.01.2021 de e bilet uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Sinema işletmecileri de 01.07.2020 tarihinde e bilet uygulamasına geçmek zorundadırlar. 


509 nolu tebliğden kaynaklı e arşiv kesmek zorunda olup da  (e fatura mükellefi olamayanlar ) e defter uygulamasına dahil değiller ise  berat uygulamasına da dahil olmayacakları için defter beratı göndermeyecekler.

 E arşiv faturaları piyasadaki enteğratör firmalar ile yapmak istemeyim, gelir idaresinin sitesinden ( interaktif vergi dairesi üzerinden mevcut şifreleri ile ) kesmek mümkün olacaktır. ( bunun için  elektronik imzaya da gerek yoktur. ) Bildiğim kadarıyla enteğratör yetkisi almış firmalar yalnızca e arşiv fatura kesme modülünü tek satmayıp, kurt bulanık havayı sever öz deyişine uygun olarak paket  halinde pazarlamaktadırlar. ( paket içerisinde de e fatura, e defter ve e arşiv e irsaliye var diye biliyorum) 

G.V., K.V mükelleflerine Meslektaşlara ve kullanıcılara özetlemeye çalıştığım  yararlı olacağını düşündüğüm çalışmam da eksikler var ise de affınıza sığınıyorum. Saygılarımla,


Müslüm Ünver

Mali müşavir