E-Arşiv ve E-Fatura Uygulamalarına İlişkin Önemli Duyuru

01/01/2021 Tarihi İtibariyle E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Uygulamalarına Dahil Olan Mükelleflerce Aralık 2020 Dönemine İlişkin Olarak Başkanlığımız 5.000 TL ve 30.000 TL E-Arşiv Fatura Portalı’ndan Düzenlenmesi Gereken Faturalar Hakkında  DUYURU


Başkanlığımızca, “01/01/2021 tarihi itibariyle e-Fatura Uygulamasına dâhil olan 
mükelleflerimizin” Aralık 2020 döneminde yapmış oldukları mal teslimleri ile hizmet ifalarına
ilişkin olarak, düzenlemeleri gereken ve vergiler dâhil toplam tutarı 30 Bin TL’yi (vergi
mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dâhil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşan
faturaların, Başkanlığımız 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalından düzenlenebilmesi
için gerekli çalışma tamamlanarak mükelleflerimizin erişimine sunulmuştur.

Bu kapsamdaki mükelleflerimiz, interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile söz konusu
portala giriş yaparak, Aralık/2020 dönemine ilişkin e-Arşiv Faturalarını düzenleyebilirler.

Diğer yandan, düzenlenecek faturalarda 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hüküm ve
sürelere uyulması gerektiği tabiidir.

Duyurulur

06.01.2021