“E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi"nin güncellenmesi


Değerli Üyemiz,
 GİB internet sayfasında 17/01/2020 Tarihinde yapmış olduğu duyurusunda özetle; Meslek
mensuplarımızın müşterilerinin beyanname ve bildirimlerinin gönderilmesi için VUK 340 seri no’lu Gn.
Tb. ekindeki “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık"
sözleşmelerinin yenilenmesi(Güncellenmesi) gerektiği ifade edilmiştir.
 
Bilindiği üzere 01/OCAK/2020 Tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve 01/02/2020 Tarihinden
başlamak üzere “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” GİB e-beyan sisteminden verilecektir. 


İSTANBUL SMMMO