E-Defter Beratları Yükleme Süreleri Hakkında Duyuru

E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Bilindiği üzere, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 126 ve
128 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle elektronik defterlerin
oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi
Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme sürelerinde değişiklik yapılarak
31/03/2020, 30/04/2020, 31/05/2020 ve 30/06/2020 olan normal süreler, ilgili
düzenlemelerinde belirtilen tarihlere uzatılmış olup normal ve uzatılmış süreleri
belirtmek üzere aşağıdaki bilgilendirici tablo hazırlanmıştır. 


29.04.2020