E-Defter Beratlarında yeni düzenleme

Elektronik Defter Beratlarının yapısı revize edilmiştir

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yapısı revize edilmiştir

Bu kapsamda www.edefter.gov.tr adresinde“Defter Raporu Beratı”nın içeriği ile ilgili detaylı bilgilere yer verilen “Defter Raporu Beratı Kılavuzu” yayımlanmıştır.

Uyumlu  Yazılım  Firmalarının, 31.12.2018  tarihine kadar Defter Raporu  Beratı testlerini tamamlamaları gerekmektedir.

2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede(İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir

2019/Ocak döneminden başlamak üzere Berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da Başkanlığımıza gönderilmesi gerektiğinden; Uyumlu Yazılım hizmeti vermiş olduğunuz e-Defter mükelleflerinin konu hakkında bilgilendirilmesi ve sahadaki ürünlerinizin yeni yapıya uygun olarak güncellenmesi önem arz etmektedir 

Defter Raporu Beratı Kılavuzu paketine ulaşmak için tıklayınız.