E-defter beratlarının yüklenebilmesi hakkında duyuru

E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİ BAZINDA YÜKLENEBİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nin, 19/10/2019 tarihli ve 30923
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile
değişen “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının
aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu kapsamda:

01/01/2022 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerden;
Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali
mühür veya elektronik imza ile “e-Defter Uygulaması”na giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının
“Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme
şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

Yapılan tercih 31/01/2022 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilir. Bu
tarihten sonra, yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu yükleme
tercihi, 2022/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.
Tercihlerini 31/01/2022 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2022 hesap dönemi berat
dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.

Öteden beri e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin;
2021 hesap dönemi için yapmış oldukları “Berat Yükleme Tercihi” 2022 hesap dönemi için de
geçerlidir.

2022 yılı için berat yükleme tercihini değiştirmek isteyen mükelleflerin, e-Defter uygulamasına
giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme /
Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün
bulunmaktadır.

Duyurulur.