E deftere geçme sınırı 5 milyon oluyor

Cengiz TÜRK, Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

E deftere  geçme sınırı 5 milyon oluyor 

Hazine ve Maliye Bakanlığı gelişen hızlı teknolojiye mükellefleri hızlı bir şekilde adapte ederek ; etkin ve her zaman vergi denetimi yapmak,vergi kaybını en aza indirmek,zaman kaybını engellemek, kâğıt israfını azaltmak düşüncesiyle ticari hayatı teknolojiyi olabildiğince etkin bir şekilde kullandırarak denetim altında tutmak istemektedir.

Bu gerekçeyle geçmiş yıllarda yıllık  iş hasılatı 10 milyon olan mükellefleri 2017 ve sonrası için 1.7.2019 tarihinden itibaren 5 milyon iş hasılatı olan mükellefleri e defter uygulamasına geçmeyi zorunlu tutuyor. Bu süreçte daha önceden yayımlanan VUK tebliğinde değişiklik yapmak ve öneriler almak için bir taslak yayımlandı. Taslakta yapılması düşünülen değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

Taslağa göre ;

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellefleri yeniden belirlemek amacıyla hazırlanan ve 10.08.2018 tarihinde kamuoyunun görüşüne sunulan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı gelen görüşler ve talepler çerçevesinde güncellenmiştir. Söz konusu güncelleme ile önceki taslakta belirtilen 1.1.2019 tarihi mükelleflerimizden gelen talepler dikkate alınarak 1.7.2019 olarak güncellenmiş ve bu çerçevede;

• 2017 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2019 tarihi yerine, 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına ve 1.1.2020 tarihinden itibaren de e-Defter Uygulamasına (2018 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükellefler ise ilgili yılı izleyen 2 nci yılın başından itibaren) geçiş zorunluluğu getirilmesi,

• ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan lisans alan veya ÖTV III sayılı liste kapsamından ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin, lisans alımı veya ÖTV mükellefiyetinin tesis edildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından e-Fatura ve e-Defter uygulamasına (2018 yılında lisans alımı veya mükellefiyet tesisini gerçekleştiren mükellefler için 1.7.2019 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına, 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Defter uygulamasına) geçiş zorunluluğu getirilmesi,

• E-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ları 1.7.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda ve e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğunun getirilmesi,

Öngörülmektedir.

Cengiz TÜRK
S.M.M.M. - Denetçi 
cennturk@hotmail.com 
infob@muhasebedr.com  

DİĞER YAZILARI