e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Yayınlandı


e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Şubat 2020 Versiyon : 1.0

E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Versiyon: 1.0 Şubat 2020

İçindekiler

GİRİŞ...................................................................................................................................................... 5
1 E-İrsaliye Uygulaması................................................................................................................... 5
2 E-İrsaliye Uygulamasına Dâhil Olma.......................................................................................... 6
3 Geçiş Zorunluluğu......................................................................................................................... 6
4 Geçiş Süresi.................................................................................................................................... 7
5 Başvuru........................................................................................................................................... 8
6 Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri....................................................................................... 8
7 E-İrsaliyede Belge Düzeni............................................................................................................. 9
8 Uygulamaya Kayıtlı Olmayanlara Düzenlenecek E-İrsaliyelerde Dikkat Edilecek Hususlar 9
9 E-İrsaliye Uygulamasında Yer Alması Gereken Bilgiler ........................................................... 9
10 E-İrsaliye Belgesi Üzerindeki Tarihlerin Kullanımı ............................................................ 10
11 Kağıt İrsaliye Düzenlenebilecek Durumlar........................................................................... 11
12 İrsaliye Yanıtı .......................................................................................................................... 11
13 E-İrsaliye Düzenlenme Süresi ................................................................................................ 11
14 E-İrsaliye Belgesinin İptali ..................................................................................................... 12
15 E-İrsaliye Uygulamasında Özellik Arzeden Durumlar: ...................................................... 12
15.1 Zincir Teslim Durumunda e-İrsaliye Düzenlenmesi Durumu............................................... 12
15.2 Şubeler Arası Mal Sevkiyatında e-İrsaliye Düzenlenmesi.................................................... 13
15.3 Malın Fiili Sevkinden Önce Fatura Düzenlenmesi Durumu ................................................. 13
15.4 e-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın Sevk İrsaliyesi Yerine Geçtiği Durumlar......................... 13
15.5 Sevkiyatın Başlatıldığı Lokasyonda Altyapı Ve Teknik İmkânsızlıklar Nedeniyle e-İrsaliye
Düzenlenmesinin Mümkün Olamadığı Hallerde Belge Düzeni ........................................................ 13
15.6 İhracat İşlemlerinde E-İrsaliye Uygulaması.....