E-SERBEST MESLEK MAKBUZU YOL HARİTASI


1. Mevzuat Dayanağı
2. e-SMM uygulamasına geçiş ne zaman?
3. e-SMM uygulaması kimler için zorunludur?
4. e-imza veya mali mühür için başvuru yaptım ancak halen tarafıma
ulaşmadı, e-smm başvurusunu nasıl yapmalıyım?
5. e-SMM uygulamasına interaktif Vergi Dairesinden nasıl başvuru
yapacağım?
6. e-imza veya mali mühürümü en geç hangi tarihe kadar temin
etmeliyim?
7. e-smm uygulamasından; özel entegratör ile yararlanacağım ancak
henüz elime e-imza veya mali mühürüm ulaşmadı. İnternet Vergi
Dairesi üzerinden GİB Portal Yöntemine başvurdum. e-imza veya
mali mühür tarafıma ulaşınca çalışma yöntemi değişikliği yapabilir
miyim?
8. e-imza veya mali mühür tarafıma ulaştı. e-smm başvurumu da
yaptım. Ne zamana kadar kağıt ortamda serbest meslek makbuzu
düzenleyebilirim?
9. e-imza veya mali mühür, e-smm başvuru süresi içinde tarafıma
ulaştı, GİB Portal Yöntemini kullanacağım. e-smm başvurusunu nasıl
yapabilirim?
10. e-imza veya mali mühür, başvuru süresi içinde tarafıma ulaştı, Özel
Entegratör Yöntemini kullanacağım. e-smm başvurusunu nasıl
yapabilirim?
11. e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunması gereken bilgiler nelerdir?İSTANBUL SMMM ODASI