E-tebligat için Şirketlerin PTT'ye müracaatına gerek kalmadı

Mehmet ŞENTÜRK Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi

 

E-TEBLİĞAT İÇİN ŞİRKETLERİN PTT’YE MÜRACAAT ETMELERİNE GEREK KALMADI....


 Mehmet ŞENTÜRK

Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi

5n1vdenetim@gmail.com


Hatırlanacağı üzere, 05.01.2019 tarihinde Muhasebedr sitesinde yayımlanan ŞİRKETLERE YENİ BİR E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU DAHA GELDİ…. SON GÜN 31.01.2019….” yazım ile şirketlere getirilen Elektronik Tebliğat zorunluluğunun detayları ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Fakat yazımın yayınlandığı tarihten itibaren PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Şubeleri) şubelerine, şirket yetkilileri tarafından yapılan müracaatların hepsi sonuçsuz kalmakla birlikte  hiç bir şirkete Elektronik Tebligat adresi verilmemiştir.

Konu hakkında gerek PTT gerekse ilgili Ticaret Odalarına konu ile ilgili müracaatlar yapılmış fakat yine hiç bir sonuç alınamamıştır. Bu talepler karşısında PTT harekete geçerek http://www.etebligat.gov.tr/s-s-s/ sıkça sorulan soruları ve cevapalarını yayınladı.

 

Peki En Çok  Sorulan “Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, Dernek Ve Vakıf Mükellefleri E-Tebligat Adreslerini Nerden Ve Nasıl Alacaklar ?”,  Sorusuna  İnternet Sitesinde Verilen Cevap Nedir?

“Kurum, kuruluş, birlikler, özel hukuk tüzel kişileri ( şirketler)  ile avukatlar, bilirkişiler, arabulucular v.b. adres alma zorunluluğu olan gerçek veya tüzel kişilerin elektronik tebligat alma zorunluluğuna tabi olmaları halinde başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde bağlı veya ilgili olduğu kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır. Burada sayılan gerçek veya tüzel kişiler doğrudan PTT merkezlerinden adres alamayacaktır.”

 

Yayınlanan bu cevap ile şirketlerin artık PTT şubelerine gitmelerine gerek kalmadı. Peki şimdi bu süreci yönetecek olan kurum, kuruluş veya birlik tarafından (Ticaret Odaları Vb.) bir açıklama yapılarak şirket ve de özellikle meslektaşlarımızın e-tebligat ile ilgili yönlendirilmesini ivedilikle bekliyoruz. 

 

KEP ve UETS Birleştirilemez Mi?

UETS aslında KEP in bir klonudur. Her iki sistem yalnızca tebligatlara odaklı olup, ilerleyen süreçte Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (e-tebligat)  ile entegre çalışacak bir yapıyada sahiptir. Ülkemizde giderek hızlanan e sistem süreci sayesinde tüm tebligatların  hepsinin UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) çatısı altında birleştirilmesi mümkün olmakla birlikte, bu sistemin en kısa sürede hayata geçeceğinden hiçbir şüphem bulunmamaktadır.

Sistemin tek bir çatı altında toplanması halinde, gerçek kişiler, tüzel kişiler ve kamu kurumları;

 

-          Haklarını (Dava vb.),

-          İşlem süreçlerini,

-          İspat yükümlülüklerini,

 

Tek bir sistem üzerinden Kolay bir şekilde takip edebileceklerdir.


 DİĞER YAZILARI


-Şirketlere yeni bir e-tebligat zorunluluğu daha geldi

-Şirket ortaklarına olan dövizli borçlardan kaynaklanan kur farkları gider yazılabilir mi?

-Yabancıya gayrimenkul. mal ve hizmet satış bedeli nakit tahsil edilemez  

-YASAL UYARI-