Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirenler aman dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirenler aman dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirenler dikkat! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı alabilmesi için, işçinin aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi ve bu belgeyi işverene ibraz etmesi şarttır.

İşverenin kıdem tazminatını ödemekten kaçınması halinde, söz konusu belgenin yazı ekinde işverene ibraz edildiği günden başlayarak, gecikme faizi hesaplanır.

Bu nedenle bu belgenin işverene birazının hemen yapılması ve ibraz edildiğinin kanıtlanması önem taşımaktadır.

Kıdem tazminatı ödenmeyen işçinin işten ayrıldığı tarihten başlayarak, 10 yıl içinde, dava açma hakkı vardır.

Konuya ilişkin Yargıtay Kararı :

ÖZETİ Yaşlılık, malullük aylığı ya da toptan ödeme almak için işyerinden ayrılma halinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa başvurduğunu belgelemesi şarttır. Bu halde faiz başlangıcı da anılan belgenin işverene verildiği tarihtir.

Emekliliğe hak kazanma bildirilmemişse, işverence kıdem tazminatı olarak ilk taksitin ödendiği tarih bakiye kıdem tazminatı için faiz başlangıcı sayılmalıdır. Böyle bir taksit ödemesi de olmadığı durumlarda faiz başlangıcı, davanın açıldığı ya da icra takibinin yapıldığı tarihtir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas No. 2013/20221 Karar No. 2014/4025 Tarihi: 17.02.2014

Çalışma ve Toplum

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

–AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU