Emlak vergisi ve sanayi işletmeleri konusunda önemli hatırlatmalar

Emlak vergisi ve sanayi işletmeleri konusunda önemli hatırlatmalar

Kasım ayının gelmesi ile özellikle emlak vergisi konusu gündeme oturmaktadır. 1.Temmuz.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede 7033 sayılı Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun kabul edilerek yayımlanmıştır.

Bu tip düzenlemelere son yıllarda biliyorsunuz TORBA KANUN adı verilmekte ve bu torbanın içinde ne isterseniz veya ne istemezseniz bulunmaktadır. Heybeyi karıştırırken neyin nerede olduğunu bilmek, araştırmak ve bulmak çok zor olmaktadır. Genellikle de aradığınızı bulamamaktasınız. İşte bu yasalardan biri de bu 7033 sayılı yasadır. Neyse ki Kasım ayı gelmeden yasayı bir daha incelemek fırsatı buldum. Bu yasada önemli düzenlemeler bulunmaktadır.

Önemli bulduğum bazı düzenlemeleri paylaşmak isterim.

1. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4/m maddesinde yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek suretiyle) İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, SERBEST BÖLGELER, ENDÜSTRİ BÖLGELERİ, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE SANAYİ SİTELERİNDE YER ALAN BİNALAR daimi muaflıklar içine alınmıştır.

Bu maddenin kullandığımız dilde tercümesi : vakıf senedindeki esaslara göre kullanılan binalar ile SANAYİ KONUSUNDAKİ BİNALAR emlak vergisinden muaftır.

Bu madde 01.Temmuz.2017 tarihinden itibaren geçerlidir. Dolayısıyla bana göre bu binalara ait EMLAK VERGİSİNİN 2017 YILI İKİNCİ TAKSİDİ ÖDENMEMELİDİR. ÇÜNKÜ YASA 01.TEMMUZ.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. Yasanın bu maddesinde belirtilen binalara emlak vergisi ödenmeyecektir. Firmalar, emlak vergi daireleri ile görüşerek, eğer yapılmışsa bu konudaki tahakkukları iptal ettirmeli ve emlak vergisinin ikinci taksidini ödememelidirler.

2. 6948 sayılı Sanayi sicil kanununda sanayi işletmesi tarifi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer.'

3. Yeni kurulan sanayi işletmelerinin üretim faaliyetine başlamadan önce bilgilendirilebilmeleri için ön kayıt sistemi getirilmiştir.

4. Yeni açılan sanayi işletmeleri bakanlık tarafından hazırlanan beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren doldurup iki ay içinde bakanlığa elektronik ortamda göndereceklerdir.

5. Faaliyette bulunmasa dahi bütün sanayi işletmeleri sanayi siciline kaydolmak zorundadır. 01.07.2017 tarihinden itibaren bir yıl içinde yani 01.07.2018 tarihine kadar Sanayi siciline kaydolmayan sanayi işletmelerine idari para cezası uygulanacaktır.

Bütün bu maddeler 01.07.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.

Yukarıda belirttiğimiz 01.Temmuz.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı yasa toplamda 90 maddedir. Bu düzenlemeleri açıklamak böyle bir yazı değil birkaç yazı konusu olabilir.

Bu sebeple okurlarımızın söz konusu düzenlemeyi dikkatle incelemesi gerektiği kanaatindeyim

Cevdet Akçakoca

cevdet@cevdetakcakoca.com

EKOHABER