Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ

15 Haziran 2024 Tarihli ve 32577 Sayılı Resmî Gazete