Enflasyon muhasebesi için şartlar oluşuyor mu? (Meltem AKÖZ)

Enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi)

ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMASI GELMESİ HALİNDE BU UYGULAMAYLA İLGİLİ  MERAK EDİLEN BAŞLICA SORULAR VE CEVAPLARI


Enflasyon rakamları TÜİK tarafından her ayın 3'ünde veya takip eden işgününde açıklanıyor.Ekim Ayı Son 12 aylık Yİ-ÜFE (yıllık enflasyon) artışı 45,01% ve son 36 aylık Yİ-ÜFE artışı 74,90%olarak açıklanmıştır. 

2018 / 3 Geçici vergi dönemi ayı enflasyon düzeltmesi analizi; Son 36 aylık Yİ-ÜFE artışı 72,97%, Son 12 aylık Yİ-ÜFE (yıllık enflasyon) artışı 46,15% olarak belirlenmişti.

 Yurt içi üretici fiyat endeksi 10 sene önceye göre % 176,43 ,  5 sene önceye göre  % 103,60 ve 3 sene önceye göre % 74,90 artmıştır, yıllık artış oranı ise uzun bir süredir %10’un üzerindedir.  

Enflasyon artışıyla akıllarda mali tablolara enflasyon düzeltmesi uygulanmasına ilişkin sorular yer almıştır.

VUK Mükerrer 298.maddeye göre Bakanlar Kurulu mali tablolarda enflasyon düzeltmesi uygulanabilmesi için son 3 yıllık fiyat endeksindeki artışın % 100 oranında olması şartını % 35'e kadar indirmeye yetkilidir.

Artan enflasyon oranlarıyla mali tablolar gerçeği yansıtmamaktadır. VUK.geçici 31.maddeyle mali tabloların aktiflerinde yer alan taşınmazların 30.09.2018 tarihine kadar yeniden değerlemeye tabi tutma imkânı tanınmıştır, ancak mali tabloların gerçeği yansıtması için bu uygulama yeterli değildir. 

Mali tabloların gerçeği yansıtması için mali tablolardaki stoklar, özsermaye, iştirakler, bağlı ortaklıklar, üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar, yeraltı ve yerüstü düzenleri gibi birçok parasal olmayan kıymetlerin de enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir. Bu yüzden mükellefler ilerleyen dönemlerde enflasyon düzeltmesi uygulaması beklemektedir.

ENFLASYON DÜZELTMESİ (MUHASEBESİ) HANGİ ŞARTLAR ALTINDA MÜMKÜNDÜR?

Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5024 Sayılı Kanun 1 Ocak 2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 5024 sayılı kanunla 213 Sayılı VUK Mükerrer 298. Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı başlığı altında;

Mükerrer Madde 298. — A) Malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre enflasyon düzeltmesine tâbi tutulur.

1. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.

Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır.

Bakanlar Kurulu;  bu  maddede  yer alan % 100 oranını % 35'e kadar indirmeye veya tekrar kanunî seviyesine kadar yükseltmeye, % 10 oranını ise % 25'e kadar çıkarmaya veya tekrar kanunî seviyesine kadar indirmeye yetkilidir.


MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

MELTEM AKÖZ

meltem_akz@hotmail.com

info@muhasebedr.com 

Diğer Yazıları

CDS, (Credit Default Swap) Nedir?