ERKEN EMEKLİLİK REHBERİ

Ahmet Metin Aysoy SGK E Başmüfettişi

Erken Emeklilik Rehberi


Ahmet Metin Aysoy

SGK E Başmüfettişi

Bir işverene bağlı olarak hizmet akdiyle uzun süre çalışarak yaşlılık aylığı için gerekli 7200 gün prim ödeme sayısına ulaşmak,  özel sektör çalışanları için bazen mümkün olmamaktadır. 

Bu nedenle, yasa yapıcı,  belirli yaşı doldurmuş sigortalıların daha az gün primle de yaşlılık aylığı alabilmelerine imkan sağlayan bazı düzenlemeler yapmıştır.

Bu bağlamda, SSK’lı olarak (yeni deyimle 4/a sigortalı olarak) işe ilk giriş tarihine göre, 3600 gün, 4500 gün ve 4600 ile 5400 gün arasında prim bildirilen kadın sigortalılar da emekli olabilirler.

Kadın Sigortalıların Erken Emekliliği

3600 GÜN PRİM

a) 8.9.1981 ve öncesi sigortalı olan ve 50 yaşını dolduran kadın sigortalılar 3600 gün prim bildirimi ile emekli olabilirler.

b) 8.9.1999 tarihi öncesi sigorta girişi olup, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim bildirilme ve 50 yaş koşulunu ;

- 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşını,

- 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşını,

- 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşını,

- 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşını, doldurdukları tarihte emekli olabilirler.

Tabloyu nasıl kullanacaksınız?

15 yıl sigortalılık, 3600 gün ve 50 yaş koşullarını sağladığınız tarihteki yaş koşuluna tabi olacaksınız. Söz gelimi 15 yıl sigortalılık,  3600 gün ve 50 yaş koşullarının tamamını 24.5.2011 tarihinden sonra sağlarsanız 58 yaşına tabi olarak emekli olabileceksiniz.

4500 GÜN PRİM

9.9.1999 tarihi ile 30.4.2008 tarihi arasında sigorta girişi olan kadın sigortalılar, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim bildirimi ile 58 yaşında emekli olabilirler.

4600-5400 GÜN PRİM

1.5.2008 tarihinden itibaren işe giren kadın sigortalıların, 4500 gün prime her yıl 100 gün prim ilave edilmesi ve 61 yaş koşulu ile emekli olabilir. Şöyle ki:

1.5.2008 ile 31.12.2008 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 4600 gün,

1.1.2009 ile 31.12.2009 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 4700 gün,

1.1.2010 ile 31.12.2010 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 4800 gün,

1.1.2011 ile 31.12.2011 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 4900 gün,

1.1.2012 ile 31.12.2012 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5000 gün,

1.1.2013 ile 31.12.2013 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5100 gün,

1.1.2014 ile 31.12.2014 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5200 gün,

1.1.2015 ile 31.12.2015 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5300 gün,

1.1.2016 ile 31.12. 2016 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5400 gün,

Prim bildirilmesi koşuluyla 61 yaşını doldurdukları tarihte emekli olabilirler..

Kaynak: 506 Sayılı Kanun Geçici 81. Madde. 5510 Sayılı Kanun Geçici 6 ve Geçici 9. Madde

Erkek Sigortalıların Erken Emekliliği

A- 3600 gün prim

a) 8.9.1976 tarihinden önce sigorta girişi olan erkek sigortalılar, 15 yıl sigortalılık, 55 yaş ve  3600 gün prim bildirilme koşulunu sağlayarak emekli olabilirler.

b) 8.9.1999 tarihi öncesi sigorta girişi olup, 15 yıl sigortalılık, 55 yaş ve 3600 gün prim bildirilme koşulunu;

24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşını,

24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşını,

24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşını,

24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşını,

 24.5.2014 tarihi ve sonrası yerine getirenler 60 yaşını doldurdukları tarihte emekli olabilirler.

Tabloyu nasıl kullanacaksınız?

8.9.1999 tarihi öncesi sigorta girişiniz varsa, 15 yıl sigortalılık, 3600 gün ve 55 yaş koşullarının tamamını sağladığınız tarihteki yaş koşuluna tabi olacaksınız.

Başka bir anlatımla, 55 yaş+15 yıl+3600 gün koşullarından hangisini en son sağlamış iseniz bunun sağlandığı tarihteki yaş haddine tabi olacaksınız.

Örneğin,  15 yıl sigortalılık,  3600 gün ve 55 yaş koşullarının tamamını 24.5.2014tarihinden sonra sağlarsanız 60 yaşına tabi olarak emekli olabileceksiniz

B-4500 gün prim

8.9.1999 tarihi (dahil) ile 30.4.2008 (dahil) tarihi arasında sigorta girişi olan erkek sigortalılar, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün prim bildirilmesi ile 60 yaşında emekli olabilirler.

C- 4600 gün prim-5400 gün prim

1.5.2008 tarihinden itibaren sigorta girişi olan erkek sigortalıların, 4500 gün prime her yıl 100 gün prim ilave edilmesi ve 63 yaş koşulu ile emekli olmaları mümkündür.

Şöyle ki;

- 1.5.2008 ile 31.12.2008 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 4600 gün,

- 1.1.2009 ile  31.12.2009   tarihi   arasında sigorta girişi olanlar 4700 gün,

-1.1.2010 ile 31.12.2010 tarihi  arasında sigorta girişi olanlar  4800 gün,

- 1.1.2011 ile   31.12.2011 tarihi arasında sigorta girişi olanlar  4900 gün,

- 1.1.2012  ile  31.12.2012 tarihi arasında sigorta girişi  olanlar 5000 gün,

- 1.1.2013 ile    31.12.2013  tarihi  arasında  sigorta girişi  olanlar 5100 gün,

- 1.1.2014  ile    31.12.2014  tarihi  arasında  sigorta girişi  olanlar  5200 gün,

- 1.1.2015    ile 31.12.2015 tarihi   arasında  sigorta girişi  olanlar  5300 gün,

- 1.1.2016 tarihi ile 31.12.2016 tarihi arasında sigorta girişi olanlar 5400 gün,

Prim bildirilmesi koşuluyla 63 yaşını doldurdukları tarihte emekli olabilirler.

Kaynak: 506 Sayılı Kanun geçici 81.madde, 5510 Sayılı Kanun geçici 6 ve geçici 9. Madde

 

Engelli Çocuğu Olan Annenin Erken Emekliliği

Ağır engelli çocuğuna bakan çalışan annelerin katlandığı sıkıntıyı paylaşmak için devlet, bu kapsamdakilere emeklilik yaş hadlerinden indirimde bulunulması imkanı sağlıyor.

Erken Emeklilik Rehberi’mize, ağır engelli çocuğu olan anneye tanınan erken emeklilik imkanı konusuyla devam ediyoruz. Kendisine ait veya evlat edindiği ağır engelli çocuğa bakan SGK kapsamındaki (memur, işçi, serbest çalışan, isteğe bağlı sigortalı olan v.s) kadın sigortalının, katlandığı sıkıntıyı paylaşma adına devlet, bu kadın sigortalının engelliye baktığı dönemdeki prim ödeme gün sayılarına ilave yapılması, aynı zamanda bu ilave süreler kadar da emeklilik yaş hadlerinden indirimde bulunulması imkanını vermektedir. İşte ayrıntıları:

1- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

2- Çocuğun ağır engelli, engellilik  oranı yüzde 50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine engelli sağlık kurulu tarafından karar verilen olması gerekmektedir.

3- Çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda ağır engelli olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalıların en son çalışmalarının geçtiği Sosyal Güvenlik Merkezi-Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’ne başvurmaları icap etmektedir. İlgili birimlerce çocuğun sağlık hizmeti sunucularına sevk işlemi yapılacaktır.

4- 2008 yılı Ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalının çocuğunun SGK ‘nın ilgili sağlık kurulu tarafından 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek, ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır.

 Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananların Erken Emekliliği

-YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ 


 -Diğer yazıları 

-Dünyanın En Pahalı İlacını SGK Ödemeli mi? 

-AHMET METİN AYSOY'dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI