Ev hizmetleri kapsamında çalışanların sigortalılığı

Mehmet Ali Mızırak Bağımsız Denetçi- SMMM

EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI

                   Aşağıda belirtili işleri yapanlar Ev hizmetlerinde çalışanlar iş kanunu kapsamında korunmakta olup ilgili işleri yapanların primlerinin yatırılması zorunludur. Ev hizmetleri kapsamına giren işler şu şekilde sıralanabilmektedir;

Temizlik, Ütü, çamaşır, alışveriş, yemek, bahçe işleri,

Yaşlı, çocuk ya da özel bakıma ihtiyaç duyan kişilerin bakımı, 
Hastane, ev ya da bakımevi gibi yerlerde çocuk, yaşlı ya da özel bakım işlerinde hizmet verilmesi
Aynı hane içerisinde yaşayan üçüncü dereceye kadar olan akrabaların bu hizmetleri vermesi durumunda, ev hizmetleri kapsamına girmektedir.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTASI NASIL YAPILIR?

                01 04 2015 Tarihi itibariyle ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ile ilgili düzenleme yapılmış olup İlgili tarihten sonra ev hizmetlerinde çalışacak olan kişilerin sigorta işlemleri ayda 10 günden az ve 10 günden fazla olacak şekilde 2’ye ayrılmaktadır.
Ayda 10 günden az olacak şekilde ev hizmetlerinde çalışacak olan bir kişi için; meslek hastalığı ve iş kazası yönünden sigorta yapılmalıdır. Sigorta primleri işveren tarafından ödenmelidir. Bu kapsamda ev hizmetlerinde çalışan kişiler isterlerse takip eden ayda kalan prim günlerini, emekliliği ve Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanabilmek için kendileri ödeyebilmektedir.

Ayda 10 günden fazla olacak şekilde ev hizmetlerinden çalışacak olan bir kişi için; primler işverenler tarafından ödenecektir. 10 günden fazla çalışan prim ödeme işleminde, kolay işverenlik uygulamaları kapsamında primlerin ödenmesi talep edilmektedir.
Yeni Düzenlemeye göre Tüzel kişiler ev hizmetleri kapsamında işçi çalıştıramamaktadır.

EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN TEŞVİKTEN YARARLANILIR MI?

               10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için prim teşviki yapılmaktadır. Ev hizmetleri kapsamında işçi çalıştıran işverenler için 5510 sayılı kanun kapsamında %5’lik prim indirimi sağlanmaktadır. Bir işverenin bu indirimden faydalanabilmesi için; herhangi bir prim borcu bulunmaması ve prim borçlarını düzenli şekilde ödemesi gerekmektedir. 
                Ev hizmetlerinde çalışanlar 6111 teşvik kanunu kapsamında yapılacak olan indirimlerden faydanılabilmesi mümkündür. tabiki 6111 sayılı yasaya uygunluk sağlamak kaydıyla.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
 
                Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışan kişiler için işverenlerin başvuru yapması gerekmektedir. İşverenler ‘Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form’ doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu il ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmalıdır. Kuruma doğrudan ya da posta aracılığıyla başvuruda bulunmak mümkündür.

Başvuruyu yapan işveren için iş kazası ve meslek hastalığı primi bankalar aracılığıyla ödenebilmektedir. Başvuru ve sorgulama işlemi aynı zamanda E-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. E-Devlet sistemi üzerinden bu işlemin yapılabilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir;
Öncelikle E DEVLET adresine giriş yapılması gerekmektedir.

Açılan sayfada ‘Kimliğimi Şimdi Doğrula’ seçeneği tıklanarak, alternatif 5 yoldan biriyle sisteme giriş yapılmalıdır. Bu alternatif kimlik doğrulama yöntemleri; E-Devlet şifresi ile, mobil imza ile, elektronik imza ile, internet bankacılığı ile ya da T.C kimlik kartı ile yapılabilmektedir. En çok tercih edilen kimlik doğrulama işlemlerinden biri olan E-Devlet şifresi ile kimlik doğrulama için E-Devlet şifresi gerekmektedir. E-Devlet şifresi temini PTT şubelerinden yapılabilmektedir. Kimlik doğrulama işlemi tamamlandıktan sonra açılan sayfada gerekli bilgiler doldurularak, başvuru işlemi tamamlanabilmektedir.

Mehmet Ali Mızırak
Bağımsız Denetçi- SMMM
malimizirak@hotmail.com