FİNANSAL OKURYAZARLIK...

FİNANSAL OKURYAZARLIK...

Halkımızın gelir gider hesabını yaparken, parasını harcarken, tasarruf ederken doğru karar vermelerine imkan sağlayacak bilgi ve güce sahip olmaları çok önemli.

Gelir gider denkliği önemli ama bunun da ötesinde, gelirin bir bölümünün tasarrufa ayrılması, birikimlerin ekonomik sistem içine girmesi bekleniyor.

İşte bütün bu konularda insanların doğru karar verebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgilere “Finansal okuryazarlık deniliyor.”

Bu amaçla kurulan Finansal Okuryazarlık Derneği’nin öncülüğünde yapılan bir araştırmanın sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, halkımızın % 70’i finansal konularda az-çok bilgi sahibi.

Açık anlatımıyla finansal konularda olup biteni az-çok değerlendirebiliyor…

Halkımız finansal konulara nasıl ilgilenmesin ki, herkesin gelir gider hesabı var. Çok kimsenin geçim derdi var. Her gün enflasyon ne oldu tartışması var. Halkımız sabahtan akşama dolar, altın fiyatı ne oldu, faiz indi bindi haberlerini izler hale geldi.

İşte finansal okuryazarlık burada devreye giriyor. Halkımız finansal konuları az-çok izliyor da, gelirini nasıl harcıyor? Birikimini nasıl yapıyor? Harcama yaparken, birikim yaparken doğru karar veriyor mu?

Araştırma sonuçlarına göre her 5 kişiden 2’si son bir yılda para biriktirdiğini söylüyor. Demek ki, 80 milyonun 30-35 milyonunun bir köşede az-çok birikimi var.

Birikim kararlarının arkasında “geleceğe ilişkin belirsizlik” ve “kaygı” var.. Birikim yapanların yarısı, sağlık sorunu, işsiz kalma gibi beklenmedik durumlara karşı tedbir olarak para biriktirdiğini söylüyor. İleride ev, otomobil satın almak için, çocuklarını okutmak için, tatil yapmak için birikim yapanlar var.

Halkımız kredi borcunu ödeme konusunda çok dikkatli. Borçluların %83’ü kredi borcunu gününde ödediğini söylüyor.

- Halkımızın % 22'si finansal konularda olanı biteni çok iyi izliyor. (Tasarruf yapan kesim.)

- Halkımızın %24’ünü oluşturan ve ağırlıklı orta-üst yaş grubundakiler ayağını yorganına göre uzatıyor. Borçlanmamayı tercih ediyor, ödemelerini geciktirmiyor. (Tasarruf imkanları sınırlı.)

- Halkımızın %20’sini oluşturan “idareli yaşamak zorundakiler” uzun vadeli düşünmeye ve çocukları için para biriktirmeye çalışıyor ancak finansal durumları bu konularda onları zorluyor.

- Halkımızın %19’unu “Hayalciler” oluşturuyor. Bunlar Henüz evli ve çocuk sahibi olmayan, sınırlı bir gelir sahipleri. Varlıklı bir geleceğin hayalini kuruyor. (Tasarruf imkanları yok.)

- Halkımızın %15’ini oluşturan “Kaygısız Gençler” ise işi ve düzenli geliri olmayan bu grup “anı yaşıyor”. Bütçe yapmıyor, para biriktirmiyorlar. Ellerine para geçtiğinde hepsini harcayacaklarını söylüyorlar.

Tasarruf sahiplerinin % 20’si birikimlerini cüzdanlarında veya evlerinde nakit olarak saklıyor. %18’i bankalarda hesap açıyor. Kalanlar farklı şekillerde değerlendiriyor.

Tevfik GÜNGÖR

www.dunya.com/kose-yazisi/finansal-okuryazarlik/392450