Gayrimenkul Sermaye İradı Beyanında Özellikli Konular

İBRAHİM GÜLER Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi
1- KONUT KİRA GELİRİ
* Konut kira geliri istisnası 4.400 TL'dir.
* 4.400 TL ve altında yalnız konut kira geliri beyan edilmez.
* Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istina, konut kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.
* Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, her bir ortak için 4.400 TL'lık istisna ayrı ayrı uygulanır.
* Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır.
* Ticari, zirai ve mesleki kazancını beyan edecekler 4.400 TL'lık bu istisnadan yararlanamaz. Yani tutarı ne olursa olsun beyan ederler.
* Ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret+MSİ+GMSİ+Diğer kazanç ve iratların gayrı safi tutarları toplamı 120.000 TL'yi aşanlar da 4.400 TL'lik istisnadan yararlanamazlar