Gaziantep 2019 Yılı Defter tasdik ücretleri

2019 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

 

Gaziantep                  :28.11.2018
Yön.Krl.K.Tarihi        :2018-529-29
Konu                          :2019 Yılı Mükellef için Defter ve Sarf Malzeme Katılım Giderleri Hk.

 

SAYIN ÜYEMİZ


Oda Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılında kullanılacak olan ticari defterler, noter masrafları, 2019 yılına ait kırtasiye, damga vergisi ve diğer giderler hakkında aşağıdaki tavsiye niteliğinde karar alınmıştır.

2019 YILI MÜKELLEF İÇİN DEFTER VE SARF MALZEME KATILIM GİDERLERİ

1.DEFTER BEYAN SİSTEMİNE GEÇEN (SERBEST MESLEK DEFTERİ VE İŞLETME DEFTERİ)- (İŞÇİSİZ) :400,00-TL


İşletme Defteri ve Serbest Meslek Defteri 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarın binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

2.DEFTER BEYAN SİSTEMİNE GEÇEN (SERBEST MESLEK DEFTERİ VE İŞLETME DEFTERİ)- ( İŞÇİLİ) :500,00-TL


İşletme Defteri ve Serbest Meslek Defteri 2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar 12 aylık evrak alım ve fotokopi giderleri,Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

3.BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİSİZ) :1.000,00-TL

Yevmiye, defteri kebir,Envanter,noter tasdik ücreti,2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar .12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,tahakkuk çıktıları internet kullanım masrafları vs.2017 yılı ücret sözleşme yıllık tutarının binde 9,48’i damga vergisi bedeli vs.

4.BİLANÇO USULÜ DEFTER (ŞAHIS) (İŞÇİLİ) :1.500,00-TL

Yevmiye, defteri kebir, envanter, noter tasdik ücreti, 2019 yılında kullanılacak olan

kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar. 12 aylık evrak alım, fotokopi giderleri, sigortalı işçiye ait SGK işe giriş, işten ayrılış, aylık prim hizmet cetveli, aylık işgücü çizelgesi, eksik gün bildirim formu ekleri, ücretli izin takip belgesi, işçi özlük dosyası, ücret pusulası, çalışma belgesi, e-beyanname, e-bildirgeler ile ilgili beyanname, bildirge, tahakkuk, makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

5.BİLANÇO USULÜ DEFTER (SERMAYE ŞİRKETLERİ) (İŞÇİSİZ) :1.200,00-TL

Yevmiye, defteri kebir,Envanter,ile pay defteri,yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter,noter tasdik ücreti,2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri,e-beyanname,e-bildirge,internet kullanım masrafları vs.2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

6.BİLANÇO USULÜ DEFTER(SERMAYE ŞİRKETLERİ ) (İŞÇİLİ) :1.800,00-TL

Yevmiye,defteri kebir,Envanter,ile pay defteri,yönetim kurulu karar karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defter,noter tasdik ücreti,2019 yılında kullanılacak olan kırtasiye sarf malzemeleri ve diğer masraflar.12 aylık evrak alım fotokopi giderleri, Sigortalı işçiye ait SGK işe giriş ,işten ayrılış,aylık prim hizmet cetveli,aylık işgücü çizelgesi,eksik gün bildirim formu ekleri,ücretli izin takip belgesi,işçi özlük dosyası,ücret pusulası,çalışma belgesi ,e-beyanname,e-bildirgeler ile ilgili beyanname ,bildirge,tahakkuk,makbuzlara ait fotokopi ve A4 kağıdı giderleri ve internet kullanım masrafları vs.2019 yılı ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi bedeli vs.

7.KAPANIŞ TASDİKİ: 250,00 TL

Notlar :

1-2019 yılında vereceğimiz müşterilerinizle yazılı ücret sözleşmesi yapmanız zorunlu olup sözleşmeler Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisine tabidir.
2-Ticaret Sicil Tasdikname bedelleri tabloda gösterilen rakamlara dahil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir. Değişiklik olmadığı takdirde hazırda bulunan Ticaret Sicil Tasdiknameleri geçerliliğini koruyacaktır.
3-Şubesi olan firmalarda % 10 fark eklenmesi öngörülmüştür
4-Yukarıdaki tarife asgari tarifedir.
5-Yukarıdaki tarife 100 sayfa deftere göre belirlenmiştir.
6-Yukarıdaki karara uyulup uyulmaması ihtiyaridir.

GAZİANTEP SMMM ODASI

https://www.gaziantepsmmmo.org.tr/2019-YILI-DEFTER-TASDIK-UCRETLERI.htm