Geçici Vergi Beyan Verme Süreleri Üç Döneme İndirilmelidir

EYUP YÜCELİ Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi

-DÖRT DÖNEM OLAN GEÇİCİ VERGİ BEYAN VERME VE ÖDEME SÜRELERİ ÜÇ DÖNEME İNDİRİLMELİDİR

Yüzde 20 seviyesinde olan Kurumlar Vergisi'nin 2021'de yüzde 25'e yükseltip, 2022'de yüzde 23 olarak düzenlenmesi gözleri geçici vergi oranlarına ve dönemlerine çevirdi.

Yeni kurumlar vergisi oranlarının henüz resmiyet kazanmamasından mütevellit, 2021 Yılı birinci geçici vergi döneminde hangi oranın uygulanacağı netlik kazanmış değil, ancak 7316 Sayılı Kanunun Cumhurbaşkanı onayından sonra 2021 yılı 1. Geçici Vergi Beyannamesinde vergi oranı % 20 olarak uygulanacaktır.

Pandeminin bir süre daha devam edeceği ve mağduriyetlerin daha da artacağı kaçınılmaz...

Bu bağlamda vergi mükelleflerinin mağduriyetlerinin önlenmesi için, dört dönem uygulanmakta olan geçici vergi verilme ve ödeme sürelerinin 2021 cari döneminden itibaren behemehal üç döneme indirilmesi ve vergi mükelleflerinin bir nebze de olsa rahat nefes almaları sağlanmalıdır.

TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı onayını bekleyen 7316 sayılı Kanunla kurumlar vergisi oranlarının yeniden düzenlendiğini;

-2020 yılına ilişkin olarak verilen yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde vergi oranının % 22

- 2021 yılı 1. Geçici Vergi Beyannamesinde vergi oranının % 20

- 2021 yılı 2 ilâ 4. Geçici Vergi Beyanlarında vergi oranının % 25

- 2021 yılı yıllık Kurumlar Vergisi Beyanında vergi oranının % 25

- 2022 yılı Geçici Vergi Beyanlarında ve yıllık Kurumlar Vergisi Beyanında vergi oranının % 23

- 2023 yılı Geçici Vergi Beyanlarında ve yıllık Kurumlar Vergisi Beyanında vergi oranının % 20 olarak uygulanacağı unutulmamalıdır

Sağlıcakla kalınız...

EYÜP YÜCELİ
MuhasebeDr Genel Yayın Yönetmeni
info@muhasebedr.com