GEÇİCİ VERGİ SAYISI DEĞİŞİYOR

VERGİDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ DÖRTTEN ÜÇE İNECEK, YENİ VERGİ MİMARİSİNDE MUAFİYETLER AZALTILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladı. Yeni programa göre vergi mimarisi kapsamında istisna ve muafiyetler azaltılacak, kurumlar vergisi düşürülecek, kamu bankalarına toplam 28 milyar lira DİBS verilecek. Konkordatolar yeni bir yasal çerçeve ile ele alınacak. Kıdem tazminatı reformu gerçekleşecek. 

Bakan "bu yeni paketle ekonominin karşılaştığı temel sorunlara çözüm sağlayacağını düşündüğümüz adımların ilk aşamasını ele aldık" dedi. Bu adımları hayata geçirecek güçlü iradeye ve uzun zamana sahip olduklarını belirten Albayrak Türkiye'nin önünde 4.5 yıllık seçimsiz dönem olduğunu ve gündemin ekonomide reform olduğunu söyledi. 

2019 yılı içerisinde hayata geçireceğimiz en önemli reformlarımızdan biri de Vergi Dönüşümü olacak. Detaylarını, süreç tamamlanınca daha net bir şekilde ortaya koyacağız. 

Ancak şunu söylemek isterim ki, Vergi Konseyi gibi, toplumun tüm kesimlerinin içinde olduğu, çok kapsamlı bir ekip ile bu reformu hazırlıyoruz. 3 başlıkta temel detaylarını burada bugün sizinle paylaşmak isterim. 

1.si yeni mimari. Yeni Vergi mimarimizde, İstisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi’ni kademeli olarak düşüreceğiz. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. 

Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız. 

Yeni Vergi Mimarimiz, dünyada çağdaş vergi reformlarının önceliklerinden olan, “İstihdam oluşturma” hedefine üzerine oturacaktır. 

Ayrıca İş yapma kolaylığı endeksindeki bulunduğumuz seviyeyi, atacağımız bu adımlarla daha da yukarıya çıkaracağız. Girişimciliğin ve yeni iş kurmanın kolaylaştırılmasını sağlayacağız. 

"MÜKELLEF HAKLARI İCRA KURULU KURULACAK"

Vergi Dönüşümünde ikinci başlığımız “Kayıtdışılık ile Mücadele” olacak. Gönüllü uyum adı verilen bir sistem ile mükelleflerin beyanlarının esas olduğu ve ilk inceleme sonrasında sorun görülmediği takdirde süreçlerin tamamlandığı sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz. 

Ayrıca sahte ve yanıltıcı belge ile mücadele için, etkin yaptırım, teknik çözüm, e-fatura ve e-faturanın eş zamanlı takibi, benzersiz kodlu mal hareketi takip sistemi ile kayıtdışılığa karşı etkin bir yapıyı devreye almış olacağız. 

Vergi Dönüşümüzde önemli gördüğümüz bir diğer alan da Mükellef Hakları olacak. 

Mükellef dostu bir vergi sistemi ile, süreçlerin başarısını artıracağız. Bu kapsamda, Mükellef Hakları İcra kurulu kuracağız. 

Mükelleflerin, vergi süreçlerindeki beyanları ile ilgili yazılı destekleri devreye alacağız. Mükellef Memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, süreçlerdeki eksikleri anında tespit edeceğiz. Ayrıca mükellef hakları bildirgesinin bağlayıcı hale gelmesini sağlayacağız. 

İşte bu adımlarla, aslında bir hedefin de altyapısını çok sağlam adımlarla hayata geçirmiş olacağız. 

O da ulaşmak istediğimiz, Sürdürülebilir Büyüme ve İstihdam olacak. İhracata dayalı, yüksek katma değer ve teknolojik üretimi önceleyen bir ekonomiyi tesis edeceğiz. Gerek güçlü tasarruf ile, gerek bankacılık sisteminin aktif kalitesindeki düzelme ile gerekse de üretim odaklı finansman ile bu büyümenin finansman altyapısını sağlayacağız. 

Geçen sene İş yapma kolaylığı endeksinde 17 basamak atlayarak 43. sıraya yükseldik. Bu sene İşe başlama, Vergi Ödemesi, kredi temini, Sözleşmelerin İcrası, tapu ve şirket tasfiyesi alanlarında gündemimize aldığımız reformlarla daha fazla sıçramayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönem için geçici beyanname sayısının 4’ten 3’e düşürülmesi ve elektronik çeklerin ücretten muafiyet konusu üzerinde çalışmaktayız. İnşaat izinlerinde, elektrik bağlama, işe başlamada belediyeler ile ilgili kamu kuruluşları (SGK, belediyeler, ticaret sicil müdürlükleri) arasındaki elektronik imzanın sürece dahil edilmesi için mevcut sistemlerin entegre edilmesini gerçekleştireceğiz. 

Vergi Dönüşümü ile süreçleri kolaylaştıracak, kayıtdışılık ile mücadele ile gelirleri artıracağız. 

Ve kaynakların 7 stratejik sektöre, “enerji, maden, petrokimya, turizm, bilişim, otomotiv ve ilaç” sanayilerine yönlendirilmesini sağlayacağız. 

Biz bunları yaparken diğer bakanlıklarımız ve kurumlarımızla farklı stratejik dönüşümleri gerçekleştireceğiz. 

Geçici vergi dönemi dörtten üçe indirilecek 

EKONOMİ VE VERGİ REFORM PAKETİ tamamını okumak için tıklayınız