Gelir İdaresi Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 29/5/2020 tarihli ve “18 Yaş Altı ve

65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu Genelgesi ile ilgili olarak

yayımlanan 2.6.2020 tarihli duyuru ile mücbir sebep hali sona eren mükellefler hakkında

açıklama yapıldı. Duyuruda 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,

• 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve

beyanname/bildirim verme ve ödeme süreleri ertelenen ticari, zirai ve/veya mesleki

kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin aynı Tebliğin

4’üncü maddesi kapsamında Mart, Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin

ertelenen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi

Beyannameleri, Ba-Bs bildirimleri ile diğer yükümlülükler hariç

• 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen

ve ticari, zirai ve/veya mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti

bulunmayan ancak GMSİ ve benzeri gelir elde eden mükelleflerden aktif sigortalı

olarak çalışması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların

• 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”

uyarınca beyanname ve bildirimleri 65 yaş ve üstündeki meslek mensuplarınca

verilen mükelleflerin söz konusu Genel Tebliğin 4’üncü maddesi kapsamında Mart,

Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerine ilişkin ertelenen Muhtasar ve Prim Hizmet

Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri, Ba-Bs bildirimleri ile diğer

yükümlülükler hariç,

Mücbir sebep dönemine ilişkin beyanname ve bildirimlerinin sokağa çıkma

kısıtlamasının sona erdiği 1 Haziran 2020 tarihini takip eden 15’inci gün olan 16

Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar verilmesi gerektiği, bu beyanname ve

bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı sürede ödeneceği belirtildi.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB