Gelir İdaresinden E-Beyanname Sözleşmesi Hakkında Önemli Duyuru

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi..

 Gelir İdaresinden, Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü Ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru

01 Ocak 2022 tarihinden itibaren Başkanlığımız sistemlerinde yer alan Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgileri ile TÜRMOB sistemlerinde yer alan sözleşme bilgileri kontrol edilerek beyannameler alınacaktır.

İşte beyanname gönderilmesi sırasında gecikme yaşanmaması için yapılması gerekenler 

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde
Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü Ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru
Bilindiği üzere, Başkanlığımızca 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren,
https://intvrg.gib.gov.tr/ adresinden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi
bilgi girişi esnasında, girişi yapılan hizmet sözleşmesi bilgileri online olarak, e-Birlik Sisteminde
bulunan hizmet sözleşmelerine ait bilgiler ile teyit edilmeye başlanmıştır.

15 Şubat 2021 tarihinden önce düzenlenerek Başkanlığımız sistemlerine girişi yapılan
sözleşmelerde yer alan hizmet sözleşmesi bilgilerinde hatalı kayıtlar olduğu tespit edildiğinden,
bu tarihten önce sisteme girilmiş olan sözleşmelerin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle
meslek mensuplarının internet vergi dairesi sisteminde Elektronik Beyanname Aracılık ve
Sorumluluk Sözleşmesi düzenlerken beyan ettiği “Hizmet Sözleşmesinin Tarihi” ve “Hizmet
Sözleşmesinin Numarası” bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

Güncelleme işlemi için “https://intvrg.gib.gov.tr/” adresinde yer alan “e-Beyanname
Yetki Bilgileri” sekmesi altındaki “Geçerli e-Beyanname Sözleşmeleri Listesi” bölümüne
girilerek “Hizmet Sözleşmesinin Tarihi” ve “Hizmet Sözleşmesinin Numarası” bilgilerinin
kontrol edilmesi, TÜRMOB sistemlerinde yer alan hizmet sözleşmesinin formatına uygun hale
getirilerek “Güncelle” butonuna basılması yeterlidir.

01 Ocak 2022 tarihinden itibaren Başkanlığımız sistemlerinde yer alan Elektronik
Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgileri ile TÜRMOB sistemlerinde yer alan
sözleşme bilgileri kontrol edilerek beyannameler alınacaktır.
Beyanname gönderilmesi sırasında gecikme yaşanmaması için son günlere kalmadan gerekli kontrollerin ve güncellemelerin
yapılması önem arz etmektedir.

Duyurulur.

16.11.2021