Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:319)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)