Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Usul ve Esasları

GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ USUL VE ESASLARI

7103 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 21’inci madde ile aynı Kanunun Geçici 19 ve 20’nci maddeleri kapsamında işe alınan ve bu maddelerde yazılı şartları taşıyan ücretliler için asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle, gelir vergisi stopaj teşviki sağlanmıştır

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB