Genel sağlık sigortası merak edilen (1) (Ahmet Metin Aysoy)

Genel sağlık sigortası merak edilen (1) (Ahmet Metin Aysoy)

Genel sağlık sigortası merak edilen (1) (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Soru: Eşimin Bağ-Kur prim borcu nedeniyle, sağlık yardımından yararlanamıyoruz. Ben ev kadınıyım prim ödeme imkanım yok. Prim ödemeden, tekrar sağlık yardımı almam mümkün mü?

Cevap : Eşiniz prim borcunu ödemediği sürece sağlık yardımından faydalanamaz. Ancak sizin için bir imkan var. Evinizin bağlı olduğu Kaymakamlık içerisinde bulunan, ‘’ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına’’ müracaat ederek, gelir testi yaptırabilirsiniz. Gelir tespiti sonucu geliriniz asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa, sağlık priminizi devlet karşılar. Siz prim ödemeden tekrar sağlık yardımından yararlanırsınız.

Soru:Şiddet mağduru olduğu için hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kadın genel sağlık sigortasından nasıl faydalanır?

Cevap: Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu hâllerin devamı süresince, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında, gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır.

Soru İşçi olarak bir şirkette çalışıyorum. Ücretsiz izin alıp, yurtdışına gitsem, genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam eder miyim?

Cevap: Ücretsiz izniniz bir ayı aşmıyorsa, genel sağlık sigortasından faydalanırsınız.

Soru: Sigortalı olarak bir işte çalışmıyorum. Yurt dışına lisans eğitimi yapmaya gidersem, genel sağlık sigortası kapsamından nasıl çıkarım?

Cevap: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden ikametgahınızı yurtdışı adresi olarak güncellerseniz, genel sağlık sigortası kapsamından çıkarsınız.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU