Genel sağlık sigortası merak edilen (3) (Ahmet Metin Aysoy)

Genel sağlık sigortası merak edilen (3) (Ahmet Metin Aysoy)

Genel sağlık sigortası merak edilen (3) (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Soru: Antalya’ya yerleşmiş Alman vatandaşıyım. Kronik böbrek hastasıyım. Genel sağlık sigortası yaptırsam, sağlık giderlerimi SGK karşılar mı?

Cevap: Yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce var olan kronik hastalığa ilişkin sağlık giderleri SGK tarafından karşılanmaz.

Soru: Babamdan dolayı sağlık yardımından yararlanıyorum. SGK estetik ameliyat giderini öder mi?

Cevap: Kazaya, hastalıklara veya doğumla ilgili nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavilerinin giderleri SGK tarafından karşılanır. Bu saydığım durumlar dışında, estetik giderleri SGK tarafından ödenmez.

Soru: Bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Çalıştığım şirket beni yurt dışında geçici olarak görevlendirirse, benim ve ailemin tedavi giderlerini SGK öder mi?

Cevap: Geçici görevle yurt dışına gönderilenlerin sağlık hizmetleri acil hâllerde, sürekli görevle gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri acil hal olup olmadığına bakılmaksızın, yurt dışında sağlanır. Daimi olarak altı aydan fazla süreyle yurt dışında görevlendirilmeleri durumu sürekli görevle yurt dışına gönderilme sayılır. Geçici görevle yurt dışına gönderilerin sağlık hizmeti giderleri, öncelikle işverenleri tarafından ödendikten sonra, yurt dışında görevli olduklarına dair belge ile birlikte mahalli konsolosluktan tasdikli rapor ve sair belgelere dayanılarak SGK’ dan talep edilir. SGK tarafından karşılanacak tutar, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı geçemez. Aşan kısmı, işverenlerince karşılanır. Kurumca ödemeler, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden yapılır.

Soru: SGK emeklisiyim. Yurt dışında tedavimin SGK tarafından sağlanması mümkün mü?

Cevap: Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin SGK tarafından yetkili kılınan sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporlarının SGK tarafından belirlenecek sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu tarafından teyit edildikten sonra yurt içinde tedavisinin yapılamadığının Sağlık Bakanlığınca onaylanması hâlinde, bu hastalığın tedavisine ilişkin yurt dışında yapılacak sağlık hizmeti giderleri SGK tarafından ödenir.Yurt dışında tedavi edilecek kişi, öncelikle sevke konu tedaviye ilişkin yurt dışındaki sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir.

Yurt dışında sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunun olmaması hâlinde ise sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna gönderilir. Kişilerin Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olan bir ülkeye gönderilmesi hâlinde; o ülke ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesinde tedavi uygulaması öngörülmüş ve tedavi amacıyla gönderilen sigortalı da sosyal güvenlik sözleşmesinin kapsamında bulunuyor ise bunlar hakkında sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri uygulanır.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU