Genel Tatil Günlerinde Çalışmak Hangi Durumda Zorunlu? (Ahmet Metin Aysoy)

Genel Tatil Günlerinde Çalışmak Hangi Durumda Zorunlu? (Ahmet Metin Aysoy)

Genel Tatil Günlerinde Çalışmak Hangi Durumda Zorunlu? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) - 19.05.2015

Çok sorulur; genel tatil günlerinde, işverenin istemesi halinde çalışmak zorunlu mu, işe gelmesem işverenin tazminatsız işten çıkarma hakkı var mı?

Yargıtay’ın güncel kararı bu soruların cevabını veriyor.

‘’ Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir.

Taraflar arasındaki iş sözleşmesinde davacı (işçi) talep halinde genel tatil günlerinde çalışmayı kabul etmiştir.

Davacının bu kabulü nazara alındığında genel tatil günlerine denk gelen bu günlerde mazeretsiz olarak işe gelmemesi davalı işveren yönünden haklı fesih nedeni oluşturmaktadır.

Davacı (işçi) devamsızlığını makul gösterecek mazeretini ispat edememiştir.

Davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından devamsızlık nedeniyle haklı olarak feshedildiğinden davanın reddine karar verilmesi gerekir.’’

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 04.03.2014 tarih ve E.2013/11894, K.2014/7022 sayılı Karar.

Sonuç

İş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışmayı kabul eden işçinin, genel tatil günlerine denk gelen günlerde mazeretsiz olarak işe gelmemesi halinde, işverene bu işçinin sözleşmesini devamsızlık nedeniyle haklı olarak feshetme hakkı verir.

Ahmet Metin Aysoy SGK E.Başmüfettişi-AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI-MuhasebeDR.Com’a SORU, görüş yada öneri için lütfen tıklayınız*MuhasebeDR.ComTÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU