Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik VUK Sirküleri Yayınlanmıştır

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca gerçek faydalanıcının belirlenmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı sirküler yayımlanmıştır.

Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.