Görevde Bir Kez Uyuma İşten Çıkarma Sebebi mi? (Ahmet Metin Aysoy)

Görevde Bir Kez Uyuma İşten Çıkarma Sebebi mi? (Ahmet Metin Aysoy)

Görevde Bir Kez Uyuma! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) 

Güvenlik görevlisi

Görevi sırasında uyumuş.

Bu nedenle işten çıkarılmış.

Güvenlik görevlisi dava açmış.

Görevde’’ sadece bir kez uyudum’’ demiş.

Görevine iade edilmesini talep etmiş.

Sonuç?

Yargıtay kararını okuyalım.

‘’Güvenlik görevlisi olarak çalışan davacı, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davacı tanığının anlatımına göre işinin gereklerini yerine getirmediği, görevi sırasında uyumuş olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu eylemin sadece bir kez olduğu anlaşıldığından, bu durum işverence haklı değil geçerli fesih nedenidir. Davanın geçerli nedene dayanan fesih nedeniyle reddedilmesi gerekir.’’

Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 9.2.2009 tarih, E.2008/11037 tarih, K.2009/1879 sayılı Karar.

Sonuç; görevi sırasında bir kez uyuma, geçerli nedenle işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi neticesini doğurur.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU