Hangi Para Cezaları Zaman Aşımına Uğradı? Mirasçılardan Cezalar Tahsil Edilir mi? (Ahmet Metin Aysoy)

Hangi Para Cezaları Zaman Aşımına Uğradı? Mirasçılardan Cezalar Tahsil Edilir mi? (Ahmet Metin Aysoy)

Hangi Para Cezaları Zaman Aşımına Uğradı?  Mirasçılardan Para Cezaları Tahsil Edilir mi? (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) - 24.05.2015

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası Kanunu'nun 102 nci maddesi gereğince, idari para cezalarında tahakkuk zaman aşımı süresi 1.10.2008 tarihinden itibaren 10 yıl olarak uygulanmaktadır.

Bir başka anlatımla, 5510 sayılı Yasa'da öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak idari para cezalarının, en geç fiilin işlendiği tarihten itibaren 10 yıl içinde tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 4958 sayılı Kanun uyarınca, 6.8.2003 ile 30.9.2008 tarihleri arasında işlenen fiillerden dolayı 5 yıllık tahakkuk zaman aşımı uygulanmıştır.

Zaman aşımı süresi, idari para cezasına konu olan fiilin işlendiği tarihte başlar.

Yükümlülüğün yerine getirilmesi gereken son gün, yükümlülük yerine getirilmemiş ise, fiilin işlendiği tarih kabul edilir.

Bu itibarla, 1.10.2008 tarihinden önce işlenmiş fiillerden dolayı uygulanacak idari para cezaları günümüz itibariyle tebliğ edilmemiş ise, zaman aşımına uğramıştır.

Mirascıların idari para cezalarından sorumlu olup olmadıkları konusuna gelince...

Mirası reddetmemiş mirasçıların idari para cezalarından sorumlu tutulabilecekleri ve idari para cezalarının mirasçılardan tahsil edilebileceği yolundaki yorumlar hatalıdır.

Mirası reddetsin veya reddetmesin, idari para cezasından mirasçı sorumlu tutulamaz.

Çünkü, Anayasanın 38 inci maddesi uyarınca '' CEZA SORUMLULUĞU ŞAHSİDİR.''

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU