Hizmet Borçlanması Yapacaklar Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Hizmet Borçlanması Yapacaklar Dikkat! (Ahmet Metin Aysoy)

Hizmet borçlanması yapacaklar dikkat! (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi)

Bildiğiniz gibi, yurt dışında oturan ev kadınları 18 yaşından sonra geçmek koşuluyla, sınırlama olmaksızın, ev kadınlığında geçen süreleri borçlanarak emekli olabiliyorlar.

Yurt içinde ikamet eden kadınlar ise, yasal şartları taşıyorlarsa 3 doğum için 6 yıl borçlanma yapabilirler.

Borçlanma için ödeyecekleri günlük prim, günlük brüt asgari ücretin yüzde otuz ikisi üzerinden hesaplanıyor.

1 Temmuzdan önce borçlanma için SGK ya başvuranlar, temmuz ayındaki asgari ücret artışından etkilenmeyecekler.

1 Temmuzdan itibaren günlük borçlanma prim tutarı 13, 58 TL

1 Temmuz öncesi günlük borçlanma prim tutarı 12,82 TL

Borçlanmak istenilen gün sayısı bu rakamla çarpılarak borç tutarı hesaplanacak.

Borç tutarı tebliğ tarihinden bir ay içinde ödenecektir.

Bu açıklama askerlik borçlanması yapmak isteyenler içinde geçerli.

Borçlanma yapmak isteyenlere yararlı bilgiler:

-Kısmi borçlanma yapmak mümkün. Örneğin iki yıl borçlanma hakkı olan bir doğum yapan bir anne isterse daha az süreyi borçlanabilir.

-Borçlanma tutarı eksik yatırılırsa borçlanma geçersiz sayılmaz. Yatırılan paraya isabet eden süre geçerli sayılır.

-Borçlanma yaptıktan sonra emekli aylığı bağlanmadan önce borçlanmadan vazgeçip, yatırılan parayı geri almak mümkün.

Ahmet Metin Aysoy

SGK E.Başmüfettişi

AHMET METİN AYSOY’dan SOSYAL GÜVENLİK DOSYASI

*MuhasebeDR.Com

TÜRKİYE’NİN MUHASEBE DOKTORU