İdari Para Cezası Tebliğinden Sonra Teşvikten Yararlanmaya Devam Etmenin Yolu (Ahmet Metin Aysoy)

İdari Para Cezası Tebliğinden Sonra Teşvikten Yararlanmaya Devam Etmenin Yolu (Ahmet Metin Aysoy)

İdari Para Cezası Tebliğ Edildikten Sonra Teşvikten Yararlanmaya Devam Etmenin Yolu (Ahmet Metin Aysoy, SGK E.Başmüfettişi) -19.04.2015)

İdari para cezası tebliğ edildikten sonra geçen süreye göre 5 puanlık sigorta prim desteğinden yararlanma yöntemi değişmektedir.

A-15 gün içinde

5510 sayılı Yasa’nın 102'nci maddesi hükmüne göre; İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde kuruma ya da kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Bu aşamada idari para cezası kesinleşmediği için, SGK bilgisayar sistemi aylık prim ve hizmet belgesinde teşvik ile ilgili 5510 sayılı Kanun numarasının seçimini engellemez. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler.

B-15 gün sonra

Bu aşamada da borç kesinleşmediği için, teşvikten yararlanmaya devam edilmesi gerekmektedir. Ancak sistem, idari para cezası tebliğ tarihinden on beş gün geçtikten sonra, aylık prim ve hizmet belgesinde teşvik ile ilgili 5510 sayılı Kanun numarasının seçimine müsaade etmemektedir.

Bu durumda, işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi halinde teşvikten yararlanmaya devam edilmesi mümkündür. 5510 sayılı Kanun numarası seçilmeyen aylık prim ve hizmet belgesi için iptal nitelikte, 5510 sayılı Kanun numarası seçilen asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Ahmet Metin Aysoy

 SGK E.Başmüfettişi19.04.2015Diğer Makaleleri-Düşük ücret üzerinden sigorta primi yatırılması -3600 Veya 4500 Günle Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! -Yasal Süresi Dışında Verilen Aylık Prim Belgesinin Emekliliğe Etkisi-SGK İşe giriş bildirgesini verdiğimiz işçi işe başlamadı, Ne yapmalıyız?-Asgari İşçiliğin Uygulanmaması İtirazını SGK Nasıl İnceler?-Adi Şirket, SGK İşyeri Bildirgesi Sorular-Cevaplar-Asgari İşçilik İncelemesinin SMMM ve YMM’lerce Yaygın Yapılması Nasıl Sağlanır?-Muhasebeciler İçin, Ücret Tediye Bordrosu SGK Denetimi Dosyası-Mali Müşavirler İçin SGK İşe Giriş ve Ayrılış Bildirgelerinde Özellikli Konular Dosyası -SGK idari Para Cezalarına İtiraz Ederken Dikkat Edilecek Husus -Büro görevlisi temizlik işinde görevlendirilirse ne olur? -İşveren-İşçi İhtilaflarının Yargıtay Kararlarına Göre Çözümü Dosyası