İhracaat Bedellerinin Ülkeye Getirilmesinde Süre Değişti

MEMDUH ÖZCAN SMMM BAĞIMSIZ DENETÇİ

İHRACAAT BEDELLERİNİN ÜLKEYE GETİRİLMESİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI SÜRESİ 1 YILA ÇIKARILDI

 Memduh ÖZCAN

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

memduh.ozcn@hotmail.com


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Kararda 04.09.2018 tarih 30525 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik le (2018-32/48 Tebliğ) ;

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

 

İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.

 

a) Akreditifli Ödeme,

b) Vesaik Mukabili Ödeme,

c) Mal Mukabili Ödeme,

d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,

e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,

f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,

 

İhracatçıları yakından ilgilendiren bu düzenlemede  süre uzatılmasına gidilmiştir.

Yeni süre ;

04.09.2018 tarihinde yayınlanan  tebliğin 13 maddesinin 2 fıkrasında yer alan 6 aylıksüre ;03.03.2019 tarihli 30703 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019-32/53 Sayılı Tebliğ ile, 1 yılaçıkartılmış bulunmaktadır.

Yukarıda açıkladığımız ihracat bedellerinin yurda getirilme usullerinden birisi ile, 04.09.2019 tarihine kadar (Tebliğin 9 maddesinde sayılan mücbir sebepler hariç)Yurda getirilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla  

DİĞER YAZILARI  

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE TALEP SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

-KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNDEN ÇIKARILAN SMİYB’ LER FORM BA BİLDİRİMİNDEN ÇIKARILIP ÇIKARTILMAYACAĞI

-KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAĞI ÜZERİNE 

-KENDİ KREDİ KARTINI ÇEKİP İŞYERİNDEN NAKİT ALINMASI

-HİJYEN EĞİTİMİ ALMIŞ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI 

-KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM MÜESSESESİNİN FABRİKA AYARLARI DEĞİŞTİRİLDİ 

-YASAL UYARI